Dla ucznia

Każdy uczeń klas I-VIII w roku szkolnym 2019 – 2020 otrzyma darmowy zestaw podręczników i zestaw ćwiczeń w ramach dotacji celowej z wyjątkiem podręcznika do religii oraz zestawu podręczników do oddziału przedszkolnego.

Sprawdzian po klasie VIII - Informatory CKE